Reikia pagalbos?
Parašykite mums!
+ 370 645 54556
+ 370 5 262 6093

Išieškotojams

Norėdami pradėti priverstinį skolos išieškojimą su antstolio pagalba privalote turėti vykdomąjį dokumentą. Ne kiekvienas teismo sprendimas ar nutarimas pats savaime yra vykdomasis dokumentas. Vykdomųjų dokumentų sąrašą nustato Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 587 straipsnis.

Vykdomieji dokumentai yra:

1) vykdomieji raštai, išduoti teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių, taip pat arbitražo sprendimų ir nutarčių pagrindu;
2) teismo įsakymai;
3) teismo sprendimai ir nutartys – kai pagal įstatymus jie laikomi vykdomaisiais dokumentais;
4) teismo nutartys ir institucijų ir pareigūnų nutarimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo;
5) teismo nuosprendžiai dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ir juridinio asmens likvidavimo;
6) institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek – kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais;
7) prokuroro sankcijos dėl fizinių asmenų iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir kiti prokuroro nutarimai tiek – kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais;
8) notaro vykdomieji įrašai pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius ir notaro vykdomieji pavedimai dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo (paveldimo turto apyrašo papildymo);
9) darbo ginčų komisijos sprendimai;
10) kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai.

Kaip gauti vykdomąjį dokumentą? 

Vykdomieji raštai 

Vykdomieji raštai išduodami teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių pagrindu. 

Išieškotojui vykdomąjį raštą išduoda:  

Teismo įsakymai 

Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo yra pats paprasčiausias, greičiausias ir pigiausias skolos išieškojimo teisminiu keliu instrumentas. Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo paprastai pateikiamas teismui pagal skolininko gyvenamąją vietą. Pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo teismui taip pat galima pateikti ir elektroniniu būdu adresu http://liteko.teismai.lt/tieus. Kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo reikia mokėti tik ketvirtadalį įprastai mokamo žyminio mokesčio (LR CPK 80 str. 1 d. 6p.),  o įsiteisėjęs teismo įsakymas yra vykdomasis dokumentas, t.y. jį galima pateikti antstoliui vykdyti. Pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo pavyzdinę formą galite rastiwww.teismai.lt  skiltyje „Šablonai“.

Teismo įsakymas įsiteisėja po 20 dienų nuo jo gavimo dienos. Jeigu teismas skolininkui įteikia procesinius dokumentus ir per minėtą 20 dienų terminą skolininkas nepareiškia prieštaravimų dėl skolos, teismo įsakymas įsiteisėja ir teismas išduoda įsiteisėjusį teismo įsakymą (vykdomąjį dokumentą), kurio pagrindu antstolis gali išieškoti skolą iš skolininko. Įsiteisėjęs teismo įsakymas per tris dienas išsiunčiamas išieškotojui.

Kiti vykdomieji dokumentai 

Kiti vykdomieji dokumentai - tai nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose, sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai. Šiuose vykdomuosiuose dokumentuose būna nurodyta kokio įstatymo pagrindu jie privalo būti priverstinai įvykdyti. 

Nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 

Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 144 str. nurodyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių (toliau -LAP), jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

LAP taikomos ne tik iškėlus bylą teisme, bet ir nepareiškus ieškinio. Todėl prašymas dėl šių priemonių taikymo gali būti nurodomas ieškinyje, priešieškinyje, pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo arba paduodamas kartu su ieškiniu arba gali būti paduodamas atskirai jau iškėlus bylą teisme, bei jos teisminio nagrinėjimo metu. 

Prašymas dėl  LAP turi būti išsprendžiamas per 3 dienas nuo jo gavimo teisme dienos. Prašymas dėl  LAP taikymo išnagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nekviečiant šalių į posėdį.  

Jeigu pritaikius LAP teismas nėra nurodęs, kurį turtą areštuoti pirmiau, antstolis savarankiškai pasirenka areštuojamą turtą, laikydamasis įstatymo nustatytos eilės. Gana dažnai teismas savo sprendime nurodo konkretų turtą, į kurį reikia nukreipti laikinus apribojimus. Todėl nesutinkant su  LAP nukreipimu į vieną turtą ir pageidaujant, kad būtų areštuojamas kitas, dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo taip pat reikėtų kreiptis į teismą, o ne į antstolį (Lietuvos Aukščiausiojo TeismoCivilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 17 d. nutartiscivilinėje byloje A. B., Z. B., A. B.v. antstolio padėjėjas A. N., byla Nr. 3K-3-332/2008.). 

Turiu vykdomąjį dokumentą, kokia tvarkajį pateikti antstoliui vykdyti? 

Norint pateikti vykdomąjį dokumentą vykdyti antstolių kontorai turite pateikti šiuos dokumentus: 

  1. Vykdomojo dokumento originalą (dėl elektroninių vykdomųjų dokumentų žiūrėti skyrių El.vykdomieji);
  2. Būtinųjų vykdymo išlaidų apmokėjimo kvitą (gali būti ir kopija). 

Išieškotojui svarbu žinoti, kad: 

  • Išieškotojas turi teisę pasirinkti, kuriam antstoliui pateikti vykdyti vykdomąjį dokumentą. Vykdomasis dokumentas gali būti pateiktas antstoliui, kurio veiklos teritorijoje yra skolininko gyvenamoji ar veiklos (darbo) vieta arba yra skolininko turto.
  • Pateikiant vykdomąjį dokumentą yra mokamos sprendimu vykdymo instrukcijoje nustatytas privalomas administravimo mokestis. Bylos administravimo išlaidų (mokesčio) paskirtis – padengti antstolio vykdomo išieškojimo sąnaudas. Jos yra išieškomos iš skolininko ir grąžinamos išieškotojui.
  • Visos išieškotojo apmokėtos vykdymo išlaidos pirmiausia išieškomos iš skolininko ir grąžinamos išieškotojui. Atleidimą nuo būtinųjų vykdymo išlaidų reglamentuoja Sprendimų vykdymo išlaidos. 

Kokias išlaidas būtina apmokėti pateikiant vykdomąjį dokumentą antstoliui? 

Pateikdamas antstoliui vykdomąjį dokumentą išieškotojas privalo sumokėti bylos administravimo išlaidas, kitaip vadinamas būtinasias vykdymo išlaidas. Bylos administravimo išlaidų dydis priklauso nuo:

  • vykdomajame dokumente nurodytos išieškotinos sumos arba jeigu dalis šios sumos buvo anksčiau išieškota ar apmokėta - nuo likusios išieškoti sumos;
  • vykdomojo dokumento kategorijos.

Dėl vykdymo išlaidų dydžio galite pasiteirauti paskambinus telefonu ar susisiekus su kontora elektroniniu paštu.  

Kas įvyksta antstoliui priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti? 

Priėmus vykdomąjį dokumentą antstolis įsipareigoja laiku ir tinkamai atlikti vykdymo veiksmus bei imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus nepažeidžiant skolininko teisių ir kuo operatyviau įvykdyti vykdomąjį dokumentą. 

Vykdymo procese išieškotojo procesinės teisės: 

1) dalyvauti atliekant priverstinio vykdymo veiksmus;
2) susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga;
3) gauti pažymas apie vykdymo eigą;
4) sudaryti taikos sutartis;
5) ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą;
6) apskųsti antstolio veiksmus; 
7) reikšti prašymus, nušalinimus; 
8) atsisakyti išieškojimo;
9) kitos Civilio proceso kodekse numatytas teises.

 

Domina paslauga? Parašykite arba paskambinkite mums! Į viršų