Reikia pagalbos?
Parašykite mums!
+ 370 645 54556
+ 370 5 262 6093

Priverstinis skolų išieškojimas

Kas yra priverstinis vykdymas?
Priverstinis vykdomųjų dokumentų vykdymas – tai valstybės prievartinės galios naudojimas vykdytiniems reikalavimams įgyvendinti, t. y. teisinių priemonių visuma, kurią antstolis turi teisę taikyti jeigu skolininkas priimto teismo ar kitos institucijos sprendimo neįvykdo gera valia t.y. skolininko turto paieška ir arešto taikymas, turto realizavimas, išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio ar jam prilygintų pajamų ir kt. Kitaip tariant, tai yra procesas, kuriuo metu imamasi atitinkamų poveikio priemonių, siekian tefektyviai įvykdyti įsiteisėjusį sprendimą.

Kas yra vykdomasis dokumentas?
Vykdomaisiais dokumentais vadinami dokumentai, kurių pagrindu antstolis gali pradėti priverstinio vykdymo procesą. Tokiais dokumentais vadinami raštai, išduoti teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių pagrindu taip pat su turtinio pobūdžio išieškojimais susiję teismo įsakymai, institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose bei kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai.

Nuo ko prasideda vykdymo procesas?
Vykdymo procesas prasideda antstolio siunčiamu raginimu susimokėti skolą geruoju.

Pagal įstatymuose numatytas išimtis toks raginimas nesiunčiamas:

  • teismo įsakymų vykdymo bylose,
  • bylose kurių įvykdymo terminas yra nustatytas jau vykdomajame dokumente,
  • skubaus vykdymo bylose,
  • bylose dėl periodinių išmokų išmokėjimo,
  • vykdant preliminarius teismo sprendimus,
  • vykdant hipotekos nutartis dėl skolininko turto realizavimo,
  • raginimas gali būti nesiunčiamas ir kitais įstatymų numatytais atvejais, kurie nėra
  • reikšmingi komercinėms ir necivilinėms byloms.
Domina paslauga? Parašykite arba paskambinkite mums! Į viršų