Reikia pagalbos?
Parašykite mums!
+ 370 645 54556
+ 370 5 262 6093

Skolininkams

Antstolis apie pradėtą vykdymo procesą raštu informuoja bylos šalis. Gavus raštą iš antstolio būtinai jį perskaitykite – visa informacija apie procesinį veiksmą, jo pagrindą bei tolimesnius veiksmus yra išdėstyta procesiniame dokumente. Jei negalite įvykdyti antstolio nurodymų arba kyla pagrįstų klausimų dėl procesinio veiksmo, kreipkitės į antstolių kontorą. Antstolis arba kontoros teisininkai supažindins Jus su vykdomosios bylos medžiaga bei atsakys į rūpimus klausimus.

Svarbu žinoti, jog skolininko atsisakymas priimti iš antstolių dokumentus ar pasirašyti juos, iš esmės nekeičia situacijos. Tokiu atveju antstolis savo byloje pažymi, kad skolininkas atsisakė patvirtinti dokumento gavimą, ir yra laikoma, kad dokumentas yra tinkamai įteiktas. 

Skolininko nebendradarbiavimas, vengimas vykdyti teismo ar kitos institucijos sprendimus dažnai tampa papildomų nuostolių atsiradimo priežastimi, antstoliui tenka imtis skolininko turto realizavimo, papildomų poveikio priemonių taikymo, siekiant įvykdyti sprendimą, tai sukelia papildomas išlaidas skolininkui. Taip, pat norime priminti, kad jeigu jau atsitiko taip, kad skola pateko pas antstolį, geriausiai būtų iš karto kreiptis į antstolį ir sumokėti skolą, o jeigu skolos sumokėti iš karto nėra galimybės - bendradarbiauti su antstoliu ir suteikianti jam visą reikalingą informaciją. Tiktai rūpindamiesi savo skolomis ir domėdamiesi bylos vykdymo eiga, skolininkai gali sutaupyti pinigų, padėti efektyviai įvykdyti sprendimą ir apsaugoti savo teises bei interesus. 

Kas teikia informaciją apie vykdomąją bylą?
Informaciją apie vykdomąją bylą gali suteikti antstolis vykdantis išieškojimą, taip pat kontoroje dirbantys antstolių padėjėjai ir teisininkai. Besikreipiančiam bus suteikta visą informaciją apie tai, kokie procesiniai veiksmai buvo atlikti išieškant skolą, kokiu būdu susidarė sprendimo vykdymo išlaidos ir kt.

Kokia informacija teikiama skolininkui?
Skolininkas arba jo atstovas atvykęs į antstolio kontorą gali susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga. Antstolis gali paprašyti, kad prašymas susipažinti su byla būtų pateiktas raštu. Skolininkas taip pat turi teisę gauti reikiamų dokumentų kopijas arba pažymą (pažyma mokama) apie vykdomosios bylos eigą, kurioje būtų surašyti visi vykdymo veiksmai.

 Ar galima susitarti įsiskolinimą mokėti dalimis?
Jei neturite galimybės visos skolos ir vykdymo išlaidų sumos sumokėti iš karto, galima tartis su išieškotoju ir antstoliu dėl skolos mokėjimo dalimis. Išnagrinėjęs skolininko pateiktą prašymą dėl skolos mokėjimo dalimis bei atsižvelgdamas į skolininko finansinę padėti, antstolis priims patvarkymą dėl skolos mokėjimo dalimis.

Domina paslauga? Parašykite arba paskambinkite mums! Į viršų